DISC test - mis see on ja miks seda vaja on?

DISC test on üks enimkasutatavaid värbamis- ja juhtimisinstrumente maailmas, mis on kasutusel enam kui 33 000 organisatsioonis. Testi kasutatakse ametikohtade ja kandidaatide võrdlemisel ning regulaarsel inimeste hetkeolukorra hindamisel, mis annab kõrgema motiveerituse, lihtsustab juhtide tööd ja vähendab kaadrivoolavust. Miks seda vaja on? Inimesed on muutunud tundlikumaks ja julgemaks ning sellega seoses ka nõudlikumaks oma tööatmosfääri ja juhtimise osas. Kui lisada sellele veel kogu Euroopat tabanud töökäte puudus, siis on loomulik, et juhid vajavad lisaks heale “kõhutundele” ka kvaliteetseid abivahendeid tööprotsessi planeerimisel ja oma töötajate motiveerimisel.

Kuidas see organisatsiooni heaks töötab?

DISC isiksuseanalüüsi instrument on KIIRESTI täidetav, selle info on LIHTSASTI arusaadav ja see on kasutajale SOODNE. Lisaks on organisatsiooni juhtidel KONTROLL oma andmete üle ja väljaspoolse abi vajadus väheneb.
DISC testi teenusega on sealhulgas rahule jäänud

Millist kasu saad DISC testist?

# 1:

Eneseteadlikkuse suurendamine

DISC test aitab inimestel mõista oma käitumisstiili, tugevaid külgi ja arenguvõimalusi. Eneseteadlikkuse suurenemise tulemusel võib areneda individuaalne töösooritus ja -rahulolu.
# 2:

Suhtlemisoskuste parandamine

Test aitab meeskonnaliikmetel mõista üksteise suhtlemisstiile ja eelistusi, mis võib vähendada arusaamatusi ja konflikte ning parandada suhtlemist ja koostööd.
# 3:

Meeskonnatöö tugevdamine

DISC test võimaldab meeskondadel paremini mõista iga liikme rolli ja panust, mis aitab optimeerida tööjaotust ja meeskonnatööd.
# 4:

Juhtimisstiili kohandamine

Juhtidele annab DISC test väärtuslikku teavet, kuidas erinevaid meeskonnaliikmeid tõhusamalt motiveerida ja juhtida, võttes arvesse nende individuaalseid käitumisstiile.
# 5:

Tööalaste konfliktide vähendamine

Teades ja mõistes kolleegide käitumismustreid, on võimalik paremini lahendada ja ennetada tööalaseid konflikte.
# 6:

Karjääriplaneerimine

DISC test aitab inimestel mõista, millised tööülesanded ning rollid on neile omased ja sobivad just nende enda isiksusele ning käitumisstiilile kõige paremini – sedasi võib suureneda karjääriplaneerimis- ja töörahulolu.
# 7:

Töö efektiivsuse suurendamine

Kui inimesed töötavad rollides, mis vastavad nende loomulikule käitumisstiilile, on nad tõenäolisemalt produktiivsemad ja motiveeritumad.
ÄRA OOTA!

Küsi lisainfot

Kokkuvõttes aitab DISC test luua harmoonilisema ja tõhusama töökeskkonna, parandades individuaalset ja meeskondlikku sooritust.

Küsi julgelt!

Kõik päringud jõuavad minuni


Täida väljad ära ja vajuta "saada", nii lihtne ongi! Hea oleks kui täpsustaksid nii organisatsiooni kui ka teenuse või valdkonda, mille kohta küsid - see annab meile võimaluse vastata võimalikult täpselt ja kiirelt. Vastame reeglina ühe tööpäeva jooksul.

Anzelika Ruubel / Talendibaasi tegevjuht