Ivika Born

Tere, olen Ivika, Talendibaasi koostööpartner

Talendibaas ei paku Sulle vaid värbamisteenust, vaid ka vajalikku psühholoogilist tuge Sinu töötajatele.

Oman psühholoogia magistrikraadi, Eesti Psühholoogide Liidu poolt välja antud psühholoog-nõustaja kutsetunnistust (tase 7) ning Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni poolt akrediteeritud psühhoterapeudi sertifikaati. Olen läbinud motiveeriva intervjueerimise koolituse, täismahus kliinilise gestalt-psühhoterapeudi väljaõppe ning esmatasandi kognitiiv-käitumusliku teraapia ja skeemiteraapia koolitusprorammi. 

Lisaks noorte ning täiskasvanute grupi- ja individuaalnõustamisele oman enam kui 10-aastast kogemust personali värbamises, töötamist psühholoogia lektorina ning kuulun Eesti Karjäärinõustajate Ühingu kutsekomisjoni. 

Peale tööalase ja isiksuse arengu teemade on üheks minu nõustamisvaldkonnaks organisatsiooni kontekstis järjest olulisemaks muutuv teadvustamine võimalikest psühhosotsiaalsetest ohuteguritest ja nende mõjust. Siia alla kuuluvad mõisted nagu töökiusamine, läbipõlemise märkamine ja ennetamine ning stressiga toimetulek.

Minu senine teekond on andnud hindamatu panuse enesearengusse, teoreetilised teadmised ja praktilise oskuse inimestega töötamiseks vaimse tervise valdkonnas, samuti enesejuhtimise ning gruppidega töötamise oskuse. 

Oma tugevuseks pean empaatiavõimet, kontakti loomise ja hoidmise oskust ning erapooletut suhtumist protsessis osalejate vaatenurkadesse. Hindan eetiliste põhimõtete teadmist ja rakendamist kliendisuhtluses, mida muuhulgas toetab minu töö eetika õppeaine lektorina ning regulaarne osalemine kovisioonides.

Hooliv organisatsioon on see, kus väärtustatakse igat inimest ning luuakse empaatiline, innustav ja üksteist kaasav keskkond.

Teemad, millest võime rääkida:

töötaja

personaalne ja tööalane areng

töökiusamise

märkamine, ennetamine ja sellega toimetulek

läbipõlemine

ja teised tööalased ohutegurid

koondamisnõustamine

Küsi julgelt!

Kõik päringud jõuavad minuni


Täida väljad ära ja vajuta "saada", nii lihtne ongi! Hea oleks kui täpsustaksid nii organisatsiooni kui ka teenuse või valdkonda, mille kohta küsid - see annab meile võimaluse vastata võimalikult täpselt ja kiirelt. Vastame reeglina ühe tööpäeva jooksul.

Anzelika Ruubel / Talendibaasi tegevjuht